Listopadowe spotkania w Herbaciarni

Autor: Łukasz Janik Temat: Wydarzenia Z dnia:

Warsztaty kontemplacyjne i japońskie opowieści.

W listopadzie nasza herbaciarnia gościła dwa wydarzenia: pierwszą edycję naszych Warsztatów Kontemplacyjnych oraz drugie spotkanie z japońskimi opowieściami Jolanty Jona.

warsztaty kontemplacyjne

Nasze pierwsze warsztaty kontemplacyjne odbyły się, tak jak planowaliŚmy, w kameralnym gronie. Każda z uczestniczek miała możliwość zaparzenia dwóch rodzajów herbat: zielonej i oolong. Po krótkim wprowadzeniu objaŚniającym ideę i korzyści wynikające z parzenia herbaty w skupieniu i ciszy, przystąpiliŚmy do części praktycznej. Dla uczestniczek warsztatów nie był to pierwszy kontakt ani z herbatą ani ze sztuką jej parzenia, jednak zgodnie przyznały, że formuła zaproponowana przez nas pozwoliła im na nowo spojrzeć na sam przebieg spotkania herbacianego i docenić odmienną podejście oraz stan umysłu możliwy do osiągnięcia dzięki wprowadzeniu kontemplacyjnej atmosfery.

warsztaty kontemplacyjne

spotkanie japońskie

Na drugim spotkaniu z japońskimi opowieściami Jolanta Jona przybliżyła nam tematykę ekologicznych upraw herbaty oraz przedstawiła nam sylwetki osób, które zdecydowały się nie tylko zająć uprawą herbaty zgodnie z zasadami współczesnej ekologii, ale też podjęły wysiłek prowadzenia całego stylu życia odzwierciedlającego ich poglądy.

MieliŚmy niepowtarzalną okazję spróbować herbat z upraw ekologicznych, w tym także od "naszego" pana Shibamoto, i porównania ich z herbatami z upraw standardowych.

Całość dopełniły piękne zdjęcia japońskich okoliczności przyrody i żyjących tam wyjątkowych ludzi.

spotkanie japońskie